Renderspace d.o.o.

Korporativno spletno mesto Telekom Slovenije

Korporativno spletno mesto Telekom Slovenije

Telekom Slovenije je za prenovo korporativnega spletnega mesta iskal zanesljivega tehničnega izvajalca, ki je sposoben hitro in kakovostno izpeljati tehnično izvedbo. Zgolj v enem mesecu smo poskrbeli za postavitev in brezhibno delovanje kompleksnega spletnega mesta na novi platformi.

Korporativno spletno mesto Telekom
Naročnik:
Telekom Slovenije, d. d.
Datum objave:
Julij 2011

Želje naročnika

Naročnik je imel že narejene načrte in oblikovne osnutke spletnega mesta in je od tehničnega izvajalca pričakoval predvsem:

  • hitrost in spoštovanje dogovorjenih rokov,
  • zanesljivost,
  • znanje in izkušnje.

Naše rešitve

Korporativno spletno mesto Telekoma Slovenije je kompleksno, povezano z njihovimi zalednimi poslovnimi informacijskimi sistemi, je vsebinsko obsežno in postavljeno tako, da naročniku omogoča preprosto ter hitro ažuriranje vsebin prek sistema za upravljanje vsebin (podatki, ki se prikazujejo na več različnih straneh, se urejajo na enem mestu; sistem omogoča uvoz strukturiranih podatkov).

Zaradi kompleksnosti in kratkega časovnega obdobja je bil projekt tehnične prenove zahteven tudi z vidika projektnega vodenja, saj je bilo nujno natančno načrtovanje aktivnosti, določene naloge je bilo potrebno izvajati hkrati, koordinirati večje število izvajalcev, tako na strani naročnika kot izvajalca, in zagotoviti odličen nadzor nad izvajanjem vseh aktivnosti.

Skupaj z naročnikom smo se odločili za postavitev spletnega mesta na naši lastni platformi One.net, ki omogoča hitro postavitev spletnih mest s standardnimi funkcionalnostmi, zaradi kompleksnosti spletnega mesta pa so bile potrebne številne nadgradnje. Čeprav je bil pomemben cilj izvesti prenovo v kratkem časovnem obdobju enega meseca, se niso krčile funkcionalnosti spletnega mesta, ampak so se aktivnosti (naše in naročnikove) temu cilju prilagodile in bile vodene tako, da je spletno mesto ob objavi delovalo brezhibno in neokrnjeno.

Po objavi naročnik vsebinsko sam upravlja spletno mesto, z njim pa še naprej sodelujemo in mu svetujemo pri priložnostih, kako ga čim boljše izkoristiti. Ena kompleksnejših funkcionalnosti, ki smo ga načrtovali z namenom uporabnikom ponuditi preprosto orodje za izbiro številnih možnih kombinacij storitev, je izbirnik po Družinskih kompletih. S tem orodjem si uporabniki lahko povsem po meri prilagodijo paket storitev Telekoma Slovenije (vključno s storitvami blagovnih znamk SiOL in Mobitel) in izberejo optimalno možnost za svoje potrebe. Naročilo izbranega kompleta se iz spletnega mesta poveže v zaledni naročniški sistem, kjer se naročilo obdela naprej.

Spletno mesto tako poleg same predstavitve pomembno prispeva k poslovnim ciljem naročnika: večji prodaji in nižanju stroškov. Poleg omenjenega izbirnika storitev spletno mesto omogoča neposredno klicanje iz brskalnika (z uporabo zvočnika/mikrofona računalnika) na telefonske številke za podporo, neposredno sporočanje (chat) z ekipo tehnične podpore, integrirana je virtualna pomočnica Tia in številne druge koristne funkcionalnosti.

Orodja

  • One.net

Tehnologija

.NET, HTML 5 / CSS 3, javascript, flash.